Wetterhounkennel

© Anita Hoogendoorn

Mijn kennelnaam Wetterleger’s is een prefix, dus de stamboomnaam van een pup wordt bv. Wetterleger’s Jeppe. Deze naam is op meerdere manieren uit te leggen. Het woord leger verwijst voor de een naar een jachtterm. Ik wil hiermee (her)kenbaar maken dat ik als een van de (zeer) weinige fokkers van Wetterhounen selecteer op jachteigenschappen en in het nest al aandacht besteed aan de voorbereidingen voor de jacht. Ik geef hiermee geen garantie op goed jagende honden; wel is het zo dat ik er alles aan doe om de pups de beste voorbereiding te geven. De ander die niets met jacht heeft, kan uit de kennelnaam halen dat ik een ‘leger’ aan Wetterhounen heb. Overigens had ik bij de eerste twee nesten nog geen kennelnaam, dus Foske heet gewoon Foske, en Jeppe heet gewoon Jeppe. Ach, grote namen hebben geen complete naam nodig, denk maar aan Prince…

Het houden van een jachthondenkennel vraagt m.i. meer dan gezond verstand en wat zelfstudie. Ik heb daarom diverse opleidingen en cursussen gevolgd op het gebied van erfelijkheid, voortplanting, gedrag, leerprincipes, voeding, gezondheid, didactiek en jacht. Daar blijf ik ook mee doorgaan omdat een mens nooit is uitgeleerd en er steeds nieuwe inzichten worden opgedaan en ontwikkelingen zijn. Verder heb ik inmiddels een lokatiecontrole door de Raad van Beheer gehad. Uitkomst hiervan is dat mijn lokatie voldoet aan de gestelde regels.