Wetterhounkennel

Bij de eerste twee nesten heb ik geen kennelnaam gebruikt. Ik vind het geen toegevoegde waarde hebben, en ik fok er te weinig voor. Ik vind dat nog steeds en toch heb ik inmiddels een kennelnaam.

© Anita Hoogendoorn

Mijn kennelnaam Wetterleger’s is een prefix, dus de stamboomnaam van de pups wordt bv. Wetterleger’s Jeppe. Deze naam is op meerdere manieren uit te leggen. Het woord leger verwijst voor de een naar een jachtterm. Ik wil hiermee (her)kenbaar maken dat ik als een van de (zeer) weinige fokkers van Wetterhounen selecteer op jachteigenschappen en in het nest al aandacht besteed aan de voorbereidingen voor de jacht. Ik geef hiermee geen garantie op goed jagende honden; een belangrijk deel komt nl. voor rekening van de nieuwe baas. Wel is het zo dat ik er alles aan doe om de pups de beste voorbereiding mee te geven. De ander die niets met jacht heeft, kan uit de kennelnaam halen dat ik een ‘leger’ aan Wetterhounen heb.

Het houden van een jachthondenkennel vraagt mi.i meer dan gezond verstand en wat zelfstudie. Ik heb daarom diverse opleidingen/cursussen/workshops/lezingen gevolgd op het gebied van erfelijkheid, voortplanting, gedrag, leerprincipes, voeding, gezondheid, didactiek en jacht. Daar blijf ik ook mee doorgaan omdat een mens nooit is uitgeleerd en omdat er steeds nieuwe inzichten worden opgedaan. Verder heb ik inmiddels een locatiecontrole door de Raad van Beheer gehad. Uitkomst hiervan is dat mijn locatie voldoet aan de gestelde eisen.